Frida Kahlo i Diego Rivera - Wystawa w CK Zamek - Poznań

 
Frida Kahlo, Self-Portrait as Tehuana or Diego in My Thoughts, 1943, The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20˚Century Mexican Art and The Vergel Foundation © 2016 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York

Frida Kahlo, Self-Portrait as Tehuana or Diego in My Thoughts, 1943, The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20˚Century Mexican Art and The Vergel Foundation © 2016 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York

 

Gdzie: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Kiedy: 28.09.2017 - 21.01.2018

Wystawa dzieł Fridy Kahlo i Diego Rivery z kolekcji Jacquesa i Natashy Gelmanów, a także prac z kolekcji prywatnych i muzeów w Meksyku, Niemczech
i Polsce. 

Kuratorka wystawy: Dr Helga Prignitz-Poda

Wystawa „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” jest pierwszą i jedyną w Polsce wystawą Kahlo i Rivery, wzbogaconą o mało znany polski wątek w życiu artystów. Tytułowy kontekst tworzą z jednej strony bardzo bliskie relacje artystów z autorkami o polskim pochodzeniu (Bernice Kolko i Fanny Rabel), z drugiej zaś obecność obrazów Kahlo i Rivery oraz grafik Fanny Rabel na Wystawie Sztuki Meksykańskiej w 1955 roku w Polsce.

(informacje z materiałów prasowych)

 
Frida Kahlo, Miłosny uścisk wszechświata, Ziemia (Meksyk), Ja, Diego i Pan Xolotl / The Love Embrace of the Universe, the Earth (Mexico), Me, Diego and Señor Xolotl, 1949, The Jacques and Natasha Gelman Collection of Mexican Art, the Vergel Foundation and the Tarpon Trust © 2017 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York

Frida Kahlo, Miłosny uścisk wszechświata, Ziemia (Meksyk), Ja, Diego i Pan Xolotl / The Love Embrace of the Universe, the Earth (Mexico), Me, Diego and Señor Xolotl, 1949, The Jacques and Natasha Gelman Collection of Mexican Art, the Vergel Foundation and the Tarpon Trust © 2017 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York

 
 
 
 
Frida Kahlo, Portret Diego Rivery / Portrait of Diego Rivera, 1937, The Jacques and Natasha Gelman Collection of Mexican Art, the Vergel Foundation and the Tarpon Trust © 2017 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York

Frida Kahlo, Portret Diego Rivery / Portrait of Diego Rivera, 1937, The Jacques and Natasha Gelman Collection of Mexican Art, the Vergel Foundation and the Tarpon Trust © 2017 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York